Mācību programmas
Studiju programma „Jūras transports” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

Izglītības programmas veids:
Saskaņā ar nodarbību grafiku / iespēja mācīties attālināti mācību platformā NOVIS.

Izglītības programmas ilgums: 3 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms: 118 KP
Iegūstamā kvalifikācija: kuģa vadītājs

Iepriekšējā izglītība:
Vismaz vidējā/ vidējā profesionālā izglītība/ vidējā profesionālā jūrniecības izglītība.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
 • Reflektanta elektroniskais pieteikums;
 • Personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība;
 • Iepriekš iegūto izglītību apliecinošs dokuments (atestāts/ diploms);
 • Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāts angļu valodā ar rezultātu ne mazāk kā B2 vai IELTS sertifikāts ar rezultātu ne mazāk kā 5.5, vai Marlins angļu valodas testa sertifikāts ar ne mazāk par 60% zināšanu līmeni;
 • Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta;
 • Viena fotogrāfija (3*4 cm).

Papildus iesniedzamie dokumenti (ja ir) :
 • Jūrnieku grāmatiņa ar ierakstiem par jūras cenzu;
 • Darba diploms;
 • Citi jūrniecības sertifikāti;
 • Akadēmiskā izziņa no citas augstākās izglītības iestādes.

Izglītības programmas maksa – EUR 6600*
Mācību maksa tiek sadalīta trīs daļās:
1. kurss – 2200.00 EUR
2. kurss – 2200.00 EUR
3. kurss - 2200.00 EUR
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties
JŪRAS TRANSPORTS STUDIJU PROGRAMMA
KUĢU VADĪTĀJS
KUĢU MEHĀNIĶIS
Studiju programma „Kuģa mehāniķis” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

Izglītības programmas veids:
Saskaņā ar nodarbību grafiku / iespēja mācīties attālināti mācību platformā NOVIS.
Izglītības programmas ilgums: 3 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms: 116 KP
Iegūstamā kvalifikācija: kuģa mehāniķis

Iepriekšējā izglītība:
Vismaz vidējā/ vidējā profesionālā izglītība/ vidējā profesionālā jūrniecības izglītība.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
 • Reflektanta elektroniskais pieteikums;
 • Personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība;
 • Iepriekš iegūto izglītību apliecinošs dokuments (atestāts/ diploms);
 • Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāts angļu valodā ar rezultātu ne mazāk kā B2 vai IELTS sertifikāts ar rezultātu ne mazāk kā 5.5, vai Marlins angļu valodas testa sertifikāts ar ne mazāk par 60% zināšanu līmeni;
 • Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta;
 • Viena fotogrāfija (3*4 cm).

Papildus iesniedzamie dokumenti (ja ir) :
 • Jūrnieku grāmatiņa ar ierakstiem par jūras cenzu;
 • Darba diploms;
 • Citi jūrniecības sertifikāti;
 • Akadēmiskā izziņa no citas augstākās izglītības iestādes.

Izglītības programmas maksa – EUR 6600*
Mācību maksa tiek sadalīta trīs daļās:
1. kurss – 2200.00 EUR
2. kurss – 2200.00 EUR
3. kurss - 2200.00 EUR
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties
KUĢA MEHĀNIĶIS STUDIJU PROGRAMMA
Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē)
Iegūstamā kvalifikācija: kuģa matrozis;
Izglītības programmas ilgums: 2.5 mēneši;
Studiju valoda: angļu

Izglītības programmas maksa: 1070,00 EUR*
Mācību maksu iespējams sadalīt trīs daļās:
1. Daļa – 357 EUR
2. Daļa – 357 EUR
3. Daļa – 356 EUR
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

Iepriekšējā izglītība: vismaz iegūta pamatizglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
* Jāuzrāda viens no zemāk minētājiem dokumentiem:
– vispārējas pamatizglītības atestāts;
– vispārējas vidējās izglītības atestāts;
– profesionālās vidējās izglītības diploms;
 • Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts (oriģināls jāuzrāda);
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti (oriģināls jāuzrāda);
 • Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta
 • Viena fotogrāfija (3*4 cm).
MATROŽU PROGRAMMA
KUĢU MATROZIS
Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē)
Iegūstamā kvalifikācija: kuģa motorists;
Izglītības programmas ilgums: 3 mēneši;
Studiju valoda: angļu

Izglītības programmas maksa: 1070,00 EUR*
Mācību maksu iespējams sadalīt trīs daļās:
1. Daļa – 357 eiro
2. Daļa – 357 eiro
3. Daļa – 356 eiro
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

Iepriekšējā izglītība: vismaz iegūta pamatizglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
* Jāuzrāda viens no zemāk minētājiem dokumentiem:
– vispārējas pamatizglītības atestāts;
– vispārējas vidējās izglītības atestāts;
– profesionālās vidējās izglītības diploms;
 • Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts (oriģināls jāuzrāda);
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti (oriģināls jāuzrāda);
 • Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta
 • Viena fotogrāfija (3*4 cm).
MOTORISTU PROGRAMMA
KUĢU MOTORISTS
NOVIKONTAS jūras koledža
© 2023 Novikontas Jūras koledža
Adrese:
Duntes iela 17A, Rīga, Latvija, LV-1005

E-pasts:
edu@novikontas.org

Tālrunis:
+371 67399999
+371 23111114