Mācību programmas
Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē)
Iegūstamā kvalifikācija: kuģa matrozis;
Izglītības programmas ilgums: 2.5 mēneši (10 nedēļas);
Valoda: angļu + krievu/latviešu;

Izglītības programmas maksa: 1070,00 EUR*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
1. Daļa – 357 eiro
2. Daļa – 357 eiro
3. Daļa – 356 eiro
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

Iepriekšējā izglītība: vismaz iegūta pamatizglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Reflektanta pieteikšanās anketa;
2. Personu apliecinošs dokuments – pase;
3. Izglītības dokumenti*:
* Jāuzrāda viens no zemāk minētājiem dokumentiem:
– vispārējas pamatizglītības atestāts;
– vispārējas vidējās izglītības atestāts;
– profesionālās vidējās izglītības diploms.
4. Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts;
5. Centralizēto eksāmenu sertifikāti;
6. Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta.
MATROŽU PROGRAMMA
KUĢU MATROZIS
Izglītības programmas veids: PLK (pilna laika klātienē)
Iegūstamā kvalifikācija: kuģa motorists;
Izglītības programmas ilgums: 2.5 mēneši (10 nedēļas);
Valoda: angļu + krievu/latviešu;

Izglītības programmas maksa: 1070,00 EUR*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
1. Daļa – 357 eiro
2. Daļa – 357 eiro
3. Daļa – 356 eiro
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties

Iepriekšējā izglītība: vismaz iegūta pamatizglītība.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Reflektanta pieteikšanās anketa;
2. Personu apliecinošs dokuments – pase;
3. Izglītības dokumenti*:
* Jāuzrāda viens no zemāk minētājiem dokumentiem:
– vispārējas pamatizglītības atestāts;
– vispārējas vidējās izglītības atestāts;
– profesionālās vidējās izglītības diploms.
4. Izglītības atestāta/diploma pielikums – sekmju izraksts;
5. Centralizēto eksāmenu sertifikāti;
6. Medicīniskais sertifikāts no jūrnieka ārsta.
MOTORISTU PROGRAMMA
KUĢU MOTORISTS
Studiju programma „Jūras transports” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

Izglītības programmas veids:
PLK (pilna laika klātienē) / NLK (nepilna laika neklātienē)
Studiju ilgums ir 3 gadi 2 mēneši, nepilna laika studijas.
Studiju valoda ir angļu valoda
Studiju programmas apjoms ir 118 KP.
Piešķiramā kvalifikācija – kuģa vadītājs

Iepriekšējā izglītība – vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Studiju programmā “Jūras transports”:
 1. Vidējās profesionālās izglītības diploms (klāja komandā);
 2. Vidējās profesionālās izglītības diploma pielikums – sekmju izraksts;
 3. Сentralizēto eksāmenu sertifikāti;
 4. Зersonu apliecinošs dokuments (pase);
 5. “Marlin” angļu valodas testa sertifikāts ar ne mazāk par 60% zināšanu līmeni;
 6. Jūrnieku grāmatiņa ar ierakstiem par vismaz 12 mēnešu jūras cenzu*;
 7. (*katru gadījumu izskatām individuāli)
 8. Viena fotogrāfija (3x4 cm).

Studiju maksa par visiem 3 gadiem sastāda 5880 Euro*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
Par 1.studiju gadu – 1960 Euro
Par 2.studiju gadu – 1960 Euro
Par 3.studiju gadu – 1960 Euro
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties
JŪRAS TRANSPORTS STUDIJU PROGRAMMA
KUĢU VADĪTĀJS
Studiju programma „Kuģa mehāniķis” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma.

Izglītības programmas veids:
PLK (pilna laika klātienē) / NLK (nepilna laika neklātienē)
Studiju ilgums ir 3 gadi, nepilna laika studijas.
Studiju valoda ir angļu valoda
Studiju programmas apjoms ir 116 KP.
Piešķiramā kvalifikācija – kuģa mehāniķis

Iepriekšējā izglītība – vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Studiju programmā “Kuģa mehāniķis”:
 1. Vidējās profesionālās izglītības diploms (mašīntelpu komandā)
 2. Vidējās profesionālās izglītības diploma pielikums – sekmju izraksts
 3. Centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 4. Personu apliecinošs dokuments (pase);
 5. “Marlin” angļu valodas testa sertifikāts ar ne mazāk par 60% zināšanu līmeni;
 6. Jūrnieku grāmatiņa ar ierakstiem par vismaz 12 mēnešu jūras cenzu*;
 7. (*katru gadījumu izskatām individuāli)
 8. Darba diploms;
 9. Viena fotogrāfija (3x4 cm).

Studiju maksa par visiem 3 gadiem sastāda 5880 Euro*
Šo summu studējošais var sadalīt uz trim daļām:
Par 1.studiju gadu – 1960 Euro
Par 2.studiju gadu – 1960 Euro
Par 3.studiju gadu – 1960 Euro
*trešo valstu studentiem nosacījumi var atšķirties
KUĢA MEHĀNIĶIS STUDIJU PROGRAMMA

KUĢU MEHĀNIĶIS
Mācību process
NOVIKONTAS jūras koledža
© 2023 Novikontas Jūras koledža
Oficiālie documenti
Address:
17A / 17D Duntes iela., Rīga, Latvija, LV-1005

Email:
edu@novikontas.org

Phone:
+371 67399999
+371 23111114