Mācību process
80% prakses
Jūrniecības sfēra mūsdienās piedzīvojusi krasa izmaiņas, tāpēc, lai sagatavotu pasaules darba tirgū konkurētspējīgus jūrniekus, Novikontas Jūras koledža izveidojusi īpašu pieeju mācību procesam. Mācības nenorit skolas solos, bet gan realitātei maksimāli pietuvinātos apstākļos, lai jau no pirmajām dienām students varētu iepazīt jūrnieka darbu.

Mācības noris uz kuģa Varma klāja vai īpašos kabinetos, kuros ir nepieciešamais aprīkojums, lai teorētiskās zināšanas uzreiz nostiprinātu praksē. Tāpat lielākā daļa praktisko uzdevumu tiek veikta uz profesionāliem un daudzveidīgiem simulatoriem, kuri ļauj uzreiz iegūt nepieciešamās iemaņas un sagatavo visām situācijām jūrā.
20% teorijas
Studiju ilgums
1. posma mācības, pēc kuru beigšanas iespējams iegūt jūrnieka pamata izglītību, ilgst:

- Programma Kuģu vadītājs: 2,5 mēnešus ilgas teorētiskās mācības + 4-7 mēnešus ilga apmaksāta prakse uz kuģa. Pēc teorijas un prakses nokārtošanas students saņem matroža diplomu un var uzreiz uzsākt darbu uz kuģa.
- Programma Kuģu mehāniķis: 3 mēnešus ilgas teorētiskās mācības + 4+7 mēnešus ilga apmaksāta prakse uz kuģa. Pēc teorijas un prakses nokārtošanas students saņem motorista diplomu un var uzreiz uzsākt darbu uz kuģa.
2. posma mācības, pēc kuru beigšanas iespējams iegūt jūrnieka augstāko izglītību, ilgst:

- Programma Kuģu vadītājs ilgst 3 gadus un 2 mēnešus. Pēc mācību nokārtošanas students saņem Sardzes stūrmaņa diplomu.
- Programma Kuģu mehāniķis ilgst 3 gadus. Pēc mācību nokārtošanas students saņem Sardzes mehāniķa diplomu.
2. posma mācības students apgūst attālināti ar sistēmas Novis palīdzību, paralēli strādājot uz kuģa. Katram studentam tiek izveidots individuāls mācību grafiks, kuru var viegli apvienot ar darbu jūrā.
Profesionālās pilnveides izglītības programmu ir iespējams nokārtot pusgada vai gada laikā, kopumā visu moduļu nokārtošanai tiek doti 3 gadi.
ERASMUS+
Kopš 2017. gada augusta, sadarbībā ar Erasmus + mobilitātes programmu, Novikontas Jūras koledžas studentiem piedāvājam iespēju saņemt mācību un mācību prakses stipendijas.
Mācību stipendijai var pieteikties tikai studenti, kuri ir jau 2. mācību gadā / 3. semestrī. Stipendijas apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā tiks studēts. Iespēja saņemt stipendiju tiek piešķirta centīgākajiem un aktīvākajiem studentiem, kuri uzrāda labas sekmes mācībās un aktīvi piedalās Novikontas Jūras koledžas dzīvē. Katras programmas direktors izvēlas labākos studentus un nominē viņus Erasmus + stipendijai, kā arī studenti var aizpildīt pieteikuma anketu rakstot uz projects@novikontas.org.
Stipendijas summa ir sākot no 1600€ praksei gadā, un to saņemt iespējams katru mācību gadu, nepārsniedzot 12 mēnešus mācību ciklā.
Tās ir paredzētas sardzes stūrmaņu un sardzes mehāniķu programmas studentiem, sākot ar programmas 2. kursu.
Mācību process
NOVIKONTAS jūras koledža
© 2023 Novikontas Jūras koledža
Address:
Duntes iela 17A, Rīga, Latvija, LV-1005

Email:
edu@novikontas.org

Phone:
+371 67399999
+371 23111114