Mācību process
80% prakses
Jūrniecības sfēra mūsdienās piedzīvojusi krasa izmaiņas, tāpēc, lai sagatavotu pasaules darba tirgū konkurētspējīgus jūrniekus, Novikontas Jūras koledža izveidojusi īpašu pieeju mācību procesam. Mācības nenorit skolas solos, bet gan realitātei maksimāli pietuvinātos apstākļos, lai jau no pirmajām dienām students varētu iepazīt jūrnieka darbu.

Mācības noris uz kuģa Varma klāja vai īpašos kabinetos, kuros ir nepieciešamais aprīkojums, lai teorētiskās zināšanas uzreiz nostiprinātu praksē. Tāpat lielākā daļa praktisko uzdevumu tiek veikta uz profesionāliem un daudzveidīgiem simulatoriem, kuri ļauj uzreiz iegūt nepieciešamās iemaņas un sagatavo visām situācijām jūrā.
20% teorijas
Studiju ilgums
1. posma mācības, pēc kuru beigšanas iespējams iegūt jūrnieka pamata izglītību, ilgst:

- Programma Kuģu vadītājs: 2,5 mēnešus ilgas teorētiskās mācības + 4-7 mēnešus ilga apmaksāta prakse uz kuģa. Pēc teorijas un prakses nokārtošanas students saņem matroža diplomu un var uzreiz uzsākt darbu uz kuģa.
- Programma Kuģu mehāniķis: 3 mēnešus ilgas teorētiskās mācības + 4+7 mēnešus ilga apmaksāta prakse uz kuģa. Pēc teorijas un prakses nokārtošanas students saņem motorista diplomu un var uzreiz uzsākt darbu uz kuģa.
2. posma mācības, pēc kuru beigšanas iespējams iegūt jūrnieka augstāko izglītību, ilgst:

- Programma Kuģu vadītājs ilgst 3 gadus un 2 mēnešus. Pēc mācību nokārtošanas students saņem Sardzes stūrmaņa diplomu.
- Programma Kuģu mehāniķis ilgst 3 gadus. Pēc mācību nokārtošanas students saņem Sardzes mehāniķa diplomu.
2. posma mācības students apgūst attālināti ar sistēmas Novis palīdzību, paralēli strādājot uz kuģa. Katram studentam tiek izveidots individuāls mācību grafiks, kuru var viegli apvienot ar darbu jūrā.
Profesionālās pilnveides izglītības programmu ir iespējams nokārtot pusgada vai gada laikā, kopumā visu moduļu nokārtošanai tiek doti 3 gadi.
Novis
Izglītības programmas apraksts
NOVIS jeb Novikontas Information System ir labākais Novikontas Jūras koledžas studentu palīgs mācībās! Tā ir tālmācības sistēma, kas padara mācību procesu maksimāli komfortablu un ļauj mācīties sev ērtā laikā, atrodoties jebkurā pasaules vietā un viegli apvienojot darbu jūrā ar mācībām.
NOVIS sistēmas saturs:
Kursa plāns (ieskaitot detalizētu mācību plānu)
Katram kursam atbilstoši praktiskie vingrinājumi
Elektroniskā bibliotēka
u.c.
Vebināru mācību sistēma tiešsaistes lekcijām un konsultācijām
Sistēma komunicēšanai ar mācībspēkiem un klasesbiedriem
Klases grāmata savu
sekmju novērošanai
Pašnovērtējuma
testi
Datu ievākšanu un analīzi nodrošina SOGOLYTICS
Online Survey powered by Sogolytics
Provided by Sogolytics
Mācību valoda
Oficiāli jūrniecībā tiek lietota angļu valoda, tāpēc Novikontas Jūras koledžā mācības notiek angliski, lai studenti uzreiz tiktu atbilstoši sagatavoti darba videi, zinātu nepieciešamos terminus angliski un varētu brīvi komunicēt ar saviem kolēģiem.

Stājoties programmā Kuģu vadītājs vai Kuģu mehāniķis, tiek pārbaudītas arī angļu valodas zināšanas. Ja students nav pārliecināts savās valodas prasmēs, koledža piedāvā īpašus angļu valodas sagatavošanas kursus, par kuriem var vienoties ar pasniedzējiem.
ERASMUS+
Mācību stipendijai var pieteikties tikai studenti, kuri ir jau 2. mācību gadā / 3. semestrī. Stipendijas apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā tiks studēts. Iespēja saņemt stipendiju tiek piešķirta centīgākajiem un aktīvākajiem studentiem, kuri uzrāda labas sekmes mācībās un aktīvi piedalās Novikontas Jūras koledžas dzīvē. Katras programmas direktors izvēlas labākos studentus un nominē viņus Erasmus + stipendijai, kā arī studenti var aizpildīt pieteikuma anketu rakstot uz projects@novikontas.org.
Stipendijas summa ir sākot no 1600€ praksei gadā, un to saņemt iespējams katru mācību gadu, nepārsniedzot 12 mēnešus mācību ciklā.
Kopš 2017. gada augusta, sadarbībā ar Erasmus + mobilitātes programmu, Novikontas Jūras koledžas studentiem piedāvājam iespēju saņemt mācību un mācību prakses stipendijas.
Tās ir paredzētas sardzes stūrmaņu un sardzes mehāniķu programmas studentiem, sākot ar programmas 2. kursu.
Adrese:
Duntes iela 17A, Rīga, Latvija, LV-1005

E-pasts:
edu@novikontas.org

Tālrunis:
+371 67399999
+371 23111114